Zoeken binnen de

VSR Website

15 resultaten in kennisbank

pdf

Nanotechnologie en de professionele schoonmaak

Hoewel de aandacht voor nanotechnologie in de media is verslapt, gaat de ontwikkeling onverminderd voort. Allerlei vernuftige toepassingen liggen in het verschiet voor nieuwe materialen en de gezondheidszorg. Voor de schoonmaak is dat echter zeer beperkt. Wel verschenen er verschillende semipermanente onderhoudsmiddelen op de markt om oppervlakken easy of self cleaning te maken. Ruim vijftien jaar geleden werd nanotechnologie breed omarmd. Deze technologie was de grote belofte voor de toekomst, en zou oplossingen bieden voor allerlei wereldproblemen: van watervervuiling en energievoorziening tot gezonder voedsel en betere gezondheidszorg. Volgens sommigen zou nanotechnologie misschien wel een tweede industriële revolutie veroorzaken. Maar wat is nanotechnologie ook al weer? Nano is een Oudgrieks woord voor dwerg. De technologie om met die heel kleine ‘dwerg’deeltjes te kunnen werken, noemen we dan ook nanotechnologie.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Engelse vertaling van Hygiene Plumeaus (Feather duster hygiene)

Despite the fact that feather dusters do not qualify for interior cleaning or other cleaning applications, feather dusters are still regularly used for this purpose, also in the health service. While cleaning with a feather duster, dirt and the micro-organisms will collet in the feather duster. Due to mechanical action, it is conceivable that at a certain point during the cleaning process, the collected dust will partly be dislodged into the ambient air and onto cleaned surfaces due to mechanical action. Because the dislodged dirt will also release the micro-organisms from one location to another, the feather duster could actually be a source of contamination in this way. Given the relation regarding potential risks of infection, it is relevant to investigate the degree of contamination of feather dusters used in health care to ascertain the extent in which pathogens are spread through the air and onto cleaned surfaces and the potential health risks this poses for residents and cleaners. The objective of the research was twofold: on the one hand it served to provide insight into the degree of contamination carried by the feather dusters used in daily practice and on the other hand, to quantify the degree in which the used feather dusters release the already present micro organisms back into the air and onto cleaned surfaces during use. Determining viable pathogen release into ambient air Used feather dusters were collected from seven hospitals. Some of the feather dusters were subsequently used in a cleaning activity in which an imitation of part of a ceiling with an air vent was cleaned - an activity for which feather dusters are regularly used in daily practice. Following on from this, samples were taken to establish how many pathogens were released into the ambient air. Subsequently, the quantities of the different types of micro-organisms present in the feather dusters were ascertained. Determining viable pathogen release onto cleaned surfaces Used feather dusters were collected from three hospitals. These feather dusters were used to clean three different surfaces consisting of three different material composites. Ascertaining how many pathogens were transferred from the feather dusters to the cleaned surfaces immediately followed this. Lastly, it was determined how many micro-organisms were present in the used feather dusters. The primary conclusions of the research are: • While cleaning objects positioned at a higher level with a used feather duster, the air below shows an increased level to a substantially increased level of air contamination. • The increased pathogen concentration in the air is very local and, after mixing with the air in the environment, will result in a limited increase of the initial air contamination. • Due to the local nature of the increase in air contamination, possible effects will be limited to persons in the immediate vicinity of the cleaning activity. • The degree of contamination on the surfaces cleaned with the used feather dusters is negligible and only seems to be of relevance in risk situations.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

‘’Huidige schoonmaakmiddelen werken goed’’: bestrijding resistente ziekenhuisbacteriën

Net zoals ziekenhuisbacteriën (bv. MRSA) een resistentie hebben ontwikkelend voor veel gangbare antibiotica, kunnen zij ook resistent worden voor schoonmaak- en desinfectiemiddelen. Infecties met zo’n bacterie, die goed gedijt in een ziekenhuisomgeving met zwakke patiënten, zijn daardoor lastig te behandelen. Drie noordelijke ziekenhuizen zeggen er met de traditionele chemische schoonmaakproducten en desinfectiemiddelen echter goed in te slagen resistente bacteriën te bestrijden.

 • datum2010
 • auteurGroot, R. de
 • bronClean Totaal
pdf

Ziekenhuishygiëne: verantwoordelijkheden en gevaren

Een kort overzicht van verantwoordelijkheden en reële gevaren van ziekenhuishygiëne. Aan bod komen onder andere aspecten van gezondheidszorg, de organisatiestructuur, opleiding en scholen, financiën, aanbestedingen en kwaliteit.

 • datum2009
 • auteurVelden, C, van der
 • bronSchoonmaak Totaal
pdf

Undercover als schoonmaker

In de Zembla-reportage van de Vara en NPS op 19 april 2009 komt naar voren dat in ziekenhuizen honderden mensen per jaar overlijden aan de gevolgen van het verkeerd toepassen of het nalaten van de regels rondom hygiëne. Ton van de Ham ontdekte undercover als schoonmaker dat het naleven van schoonmaakprotocollen in ziekenhuizen vaak te wensen overlaat met gevaar voor infecties voor patiënten.

 • datum2009
 • auteurStrietman, A.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

MRSA bij de kladden gepakt

Extra schoonmaak kan het ontstaan van nieuwe infecties met ziekenhuisbacteriën, zoals MRSA, beperken. Als je de goede dingen schoonmaakt kunnen de totale kosten omlaag gaan.

 • datum2009
 • auteurDuisterwinkel, A.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

Onderzoek Consumentenbond wijst uit: Verpleegkundigen te veel tijd kwijt aan schoonmaken

Een enquête van de Consumentenbond onder 670 verpleegkundigen wees uit dat ondanks dat verpleegkundigen over het algemeen goed te spreken zijn over het ziekenhuis waar ze werken, er ook een fors aantal punten van kritiek zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het niet melden van fouten, slecht functionerende artsen, medicijnmissers, hoge werkdruk en gebrekkige hygiëne.

 • datum2009
 • auteurBruin, P. de
 • bronService Management
pdf

Schone handen

In ziekenhuizen is het van wezenlijk belang dat handen schoon zijn. Om mensen hier nogmaals op te attenderen bedacht Bo Wiesman in samenwerking met Andreas Vos een manier om deze boodschap over te brengen: op wc papier. Op toiletpapier werd een boodschap afgedrukt om de gebruiker te attenderen niet te vergeten zijn handen te wassen. Uit een klein onderzoek bleek dat toiletpapier handhygiëne-gedrag daadwerkelijk kon beïnvloeden.

 • datum2009
 • auteurZijlstra, J.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

MRSA te lijf

Ziekenhuizen krijgen te maken met de MRSA bacterie. Deze is enorm besmettelijk en daarom is uiterst zorgvuldige schoonmaak een noodzaak. Er zijn een aantal preventieve maatregelen te nemen op het gebied van specialistische schoonmaak.

 • datum2008
 • auteurZijlstra, J.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

Nieuw wapen tegen de ziekenhuisbacterie

Sinds september 2008 is er een nieuwe techniek voor het desinfecteren van ruimten in de gezondheidszorg toegelaten op de Nederlandse markt. Alpheios uit Heerlen heeft die toelating gekregen voor het vernevelen van waterstofperoxide, een effectieve en snelle methode die onder strikte voorwaarden op veel plaatsen is in te zetten in de strijd tegen ziekenhuisbacteriën.

 • datum2008
 • auteurDuisterwinkel, A.
 • bronProfessioneel Schoonmaken