Zoeken binnen de

VSR Website

61 resultaten in kennisbank

pdf

Ergonomie van vlakmoppen

In de dagelijkse schoonmaakpraktijk is vlakmoppen een veel toegepaste manier om vloeren te reinigen. Bij vlakmoppen wordt de vloer afgenomen met behulp van een uitgewrongen vlakmop, waardoor losliggend vuil alsmede licht aangehechte verontreinigingen weggenomen worden. In de dagelijkse praktijk worden bij het moppen verschillende bewegingstechnieken toegepast: de stofzuigbeweging, de achtjesbeweging en het banen-lopen. In dit onderzoek is de fysieke belasting van vijf manieren van vlakmoppen met elkaar vergeleken; welke van de manieren van vlakmoppen gaat uiteindelijk gepaard met de minste fysieke belasting. De vijf manieren van vlakmoppen zijn: banen-lopen, de achtjesbeweging, een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door de armen (de normale praktijk), een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en zijwaarts wordt gelopen en een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en achterwaarts wordt gelopen.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Werkplekonderzoek 2016

Search Ingenieursbureau B.V. is door Vereniging Schoonmaak Research gevraagd om een onderzoeksproject uit te voeren in diverse kantoorgebouwen verspreid door Nederland. In de periode april tot september 2016 is een reeks metingen op zesenvijftig locaties uitgevoerd. In 2011-2012 en in 2013-2014 is een zelfde onderzoek uitgevoerd.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Doelmatigheid multi-use microvezelvlakmoppen versus disposable microvezelvlakmoppen

In de institutionele reiniging wordt veelvuldig gebruik gemaakt van microvezelmaterialen. In het verleden heeft de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) onderzoeken laten uitvoeren naar de effectiviteit en gebruikseigenschappen van moderne microvezelvlakmoppen. Het laatste onderzoek naar microvezelvlakmoppen betrof de bepaling van het optimale vochtgehalte. Nadat het gebruik van microvezelvlakmoppen een grote vlucht heeft genomen, zijn inmiddels ook disposable microvezelvlakmoppen in de markt geïntroduceerd. Het doel van dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Schoonmaak Research, is om te onderzoeken hoe de effectiviteit en gebruikseigenschappen van disposable microvezelvlakmoppen zich verhouden tot die van multi-use microvezelvlakmoppen.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Overzicht Nederlandse schoonmaakbranche

In dit document staat een overzicht van de Nederlandse Schoonmaakbranche.

 • datum2014
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR
pdf

Leaflet geïoniseerd water

Sinds enige jaren worden op de markt schrobzuigmachines en sprayreinigers aangeboden die werken op kraanwater. De werking zou versterkt worden door ‘elektrische activering’ en ‘ionisatie’. In de markt staan deze respectievelijk bekend als de ec-H2O™ technologie van Tennant en de ionator EXP™ van Activeion. VSR staat op het standpunt dat van geen van beide technologieën voldoende is aangetoond dat ze een betere reinigingswerking hebben dan onbehandeld kraanwater – wat overigens bij lichte vervuiling toereikend kan zijn1. Desinfecterende werking hebben de beide technieken zeker niet (en wordt overigens ook niet geclaimd). Dit standpunt wordt hieronder in een aantal stappen onderbouwd op basis van een kritische analyse van openbaar gemaakte onderzoeken.

 • datum2012
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR
pdf

Leaflet beoordeling van hervervuiling

Binnen het VSR Kwaliteit Meet Systeem is de controleur (inspecteur) het beoordelingsinstrument. De controleur loopt de statistisch samengestelde ronde, constateert in het voorkomende geval vervuiling, en beoordeelt dit als volgt: In de geselecteerde ruimten worden de elementen beoordeeld door deze te vergelijken met toepasselijke beoordelingscriteria. Dit zijn eenduidige beschrijvingen van wat wel en wat niet als vervuiling op te vatten valt. Een element voldoet aan de gestelde eis (Goedkeur) of voldoet er niet aan (Afkeur). Het persoonlijke aspect van de beoordeling wordt zo geminimaliseerd. Per categorie wordt het aantal afgekeurde elementen opgeteld en de totaalscore wordt vergeleken met een statistisch bepaalde maximale waarde (Goedkeurgrens). Het werkelijke meten is teruggebracht tot het tellen van afgekeurde elementen. Als het totaal aantal gevonden fouten dit maximum overschrijdt dan wordt de categorie afgekeurd.

 • datum2011
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR
pdf

Branche komt op adem in crisisjaar: omzetonderzoek schoonmaakbranche 2009.

De verwachte slachting onder schoonmaakbedrijven is uitgebleven, de branche haalde de eindstreep van 2009 met een duidelijk plusje: 3,5% erbij. Echter, individuele bedrijven zitten vaak wel in een dal terwijl andere juist stijgen. Er lijkt een concurrentiestrijd gaande waarbij de omzet binnen de branche lijkt te verschuiven.

 • datum2010
 • auteurWagenaar, E.
 • bronService Management
pdf

De zin en onzin van desinfectie en desinfectie claims

Desinfecteren wordt door velen in de schoonmaakbranche ervaren als iets heel erg gecompliceerds. Ook de wet-en regelgeving m.b.t. biociden wordt door velen niet begrepen. In dit artikel een aantal antwoorden m.b.t. desinfecteren.

 • datum2010
 • auteurSinnige, H.
 • bronClean Totaal
pdf

Het failliet van de schoonmaakbranche

De steeds verder dalende tarieven in de schoonmaakbranche worden een steeds groter probleem. Dat geldt vooral voor de kleinere bedrijven die nog serieuze kwaliteit en service aan hun klanten willen geven. Waar de lonen de laatste jaren fors zijn gestegen, dalen de tarieven tot een ongeloofwaardig niveau.

 • datum2010
 • auteurGulik, M.
 • bronClean Totaal
pdf

Convenant socialer aanbesteden in de schoonmaak. Aanzet tot een nieuwe gedragscode?

11 januari tekenden CNV, FNV en MasterkeyPlus een convenant waarin een aanzet gegeven wordt tot socialer aanbesteden in de schoonmaak. Uitgangspunten van dit convenant zijn o.a.: de schoonmakers volgen het werk, dus als het werk blijft, houden de schoonmakers ook bij een aanbesteding gewoon hun baan, verder is de cao leidend bij een contractwisseling.

 • datum2010
 • auteurLei, K. van der.
 • bronClean Totaal