Zoeken binnen de

VSR Website

11 resultaten in kennisbank

pdf

Ergonomie van vlakmoppen

In de dagelijkse schoonmaakpraktijk is vlakmoppen een veel toegepaste manier om vloeren te reinigen. Bij vlakmoppen wordt de vloer afgenomen met behulp van een uitgewrongen vlakmop, waardoor losliggend vuil alsmede licht aangehechte verontreinigingen weggenomen worden. In de dagelijkse praktijk worden bij het moppen verschillende bewegingstechnieken toegepast: de stofzuigbeweging, de achtjesbeweging en het banen-lopen. In dit onderzoek is de fysieke belasting van vijf manieren van vlakmoppen met elkaar vergeleken; welke van de manieren van vlakmoppen gaat uiteindelijk gepaard met de minste fysieke belasting. De vijf manieren van vlakmoppen zijn: banen-lopen, de achtjesbeweging, een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door de armen (de normale praktijk), een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en zijwaarts wordt gelopen en een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en achterwaarts wordt gelopen.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Nanotechnologie en de professionele schoonmaak

Hoewel de aandacht voor nanotechnologie in de media is verslapt, gaat de ontwikkeling onverminderd voort. Allerlei vernuftige toepassingen liggen in het verschiet voor nieuwe materialen en de gezondheidszorg. Voor de schoonmaak is dat echter zeer beperkt. Wel verschenen er verschillende semipermanente onderhoudsmiddelen op de markt om oppervlakken easy of self cleaning te maken. Ruim vijftien jaar geleden werd nanotechnologie breed omarmd. Deze technologie was de grote belofte voor de toekomst, en zou oplossingen bieden voor allerlei wereldproblemen: van watervervuiling en energievoorziening tot gezonder voedsel en betere gezondheidszorg. Volgens sommigen zou nanotechnologie misschien wel een tweede industriële revolutie veroorzaken. Maar wat is nanotechnologie ook al weer? Nano is een Oudgrieks woord voor dwerg. De technologie om met die heel kleine ‘dwerg’deeltjes te kunnen werken, noemen we dan ook nanotechnologie.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Achmea ziet toekomst in internettoilet: schoonmaak en facilitaire wereld moeten bij elkaar komen

Een interview met Bart Voortman directeur van Group Facility Services Achmea over beleving, duurzaamheid en innovaties in de toiletwereld.

 • datum2009
 • auteurGeel, M. van.
 • bronFacility Management Magazine
pdf

Overheid houdt innovatieve oplossingen tegen

Een interview met Jan Paul van Soest (Kennisnetwerk Duurzame Productketens van SenterNovem) over duurzaam ondernemen en de rol van de overheid. Hij is van mening dat de overheid innovatieve oplossingen tegen houdt door op detailniveau te opereren. Hij pleit voor minder regels en meer initiatief vanuit het bedrijfsleven.

 • datum2008
 • auteurZijlstra, J.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

Denk groot, acteer klein

Een rondetafelgesprek met vier directeuren van mkb bedrijven over de toekomst van het mkb in de schoonmaakbranche. Conclusies zijn o.a. dat het mkb in de schoonmaakbranche toekomst heeft omdat het veel minder lagen kent, meer met mensen werkt ipv met cijfers en een betere kwaliteit kan leveren. Ook komt naar voren dat innovatie in de schoonmaakbranche veel tijd kost, dat opdrachtgevers zich teveel laten leiden door adviesbureaus en dat het mkb zich niet moet meten aan de grote bedrijven maar moet blijven doen waar het goed in is: de klant centraal stellen.

 • datum2008
 • auteurZijlstra, J.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

Nanotechnology in cleaning: future, foe or fiasco?

Power Point Presentatie met betrekking tot het gebruik van nanotechnologie in de schoonmaak.

 • datum2007
 • auteurDuisterwinkel, A.
 • bronTNO: Delft.
pdf

Publiek-private samenwerking wint prijzen

Safire BV renoveerde in een PPS (publiek-private samenwerking) contact het Ministerie van Financien en won daarmee de Nederlandse Bouwprijs 2007 en een nominatie bij de Europese Public Private Finance Awards. Het doel van PPS is dat de publieke partij een gebouw laat neerzetten door een private partij, waarbij de private partij het ontwerp maakt, de bouw verzorgt en het onderhoud en andere faciliteiten voor zijn rekening neemt. Het geheel wordt dan voor minstens twintig jaar afgenomen door de opdrachtgever voor een vaste prijs waarbij de private partner dan zijn best zal moeten doen om de total kosten voer die periode zo laag mogelijk te houden. Dus innovatief en slim ontwerpen om efficient onderhoud mogelijk te maken.

 • datum2007
 • auteurDuisterwinkel, A.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

De robots komen!

Personeelskosten maken ruim tachtig procent uit van de total kosten van schoonmaakbedrijven. Automatisering van het schoonmaakwerk kan deze kosten aanmerkelijk verlagen. Daarbij zijn schoonmaakrobots nooit ziek en vragen geen loonsverhoging. De techniek is er klaar voor, nu het schoonmaakbedrijf en zijn opdrachtgever nog.

 • datum2007
 • auteurKoele, J.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

Innovatiever dan gedacht

De grotere schoonmaakbedrijven zijn innovatiever dan voorheen. Dat is de conclusie van de Franse econome Faridah Djellal. Het gaat steeds meer om informatieverschaffing in de branche en het organiseren van het schoonmaken en steeds minder om de schoonmaak alleen.

 • datum2007
 • auteurDuisterwinkel, A.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

Samenwerking in schoonmaakdienstverlening. Beleid en activiteiten van de Vereniging Schoonmaak Research

De VSR onderscheid vier facetten van het schoonmaakvak in haar beleid en activiteiten: mens, middelen, markt en maatschappij. Vanuit deze focus bestaan er ook vier commissies gericht op kwaliteit, mens, markt en techniek. De VSR speelt een belangrijke rol bij innovaties in de schoonmaaksector. Dit komt mede dankzij haar onafhankelijkheid en het feit dat alle actoren samenwerken in de vereniging die in de schoonmaakdienstverlening een rol spelen.

 • datum2000
 • auteurLemmens, N.
 • bronFacility Magazine