Zoeken binnen de

VSR Website

9 resultaten in kennisbank

pdf

De invloed van schoonmaakkwaliteit op de productiviteit van medewerkers in kantooromgevingen van niet-commerciële organisaties in Nederland

Met de resultaten verkregen over de relatie tussen gemeten schoonmaakkwaliteit en productiviteit wordt aangetoond dat naarmate de schoonmaakkwaliteit van de werkomgeving hoger is, men van mening is dat de snelheid, het volume en de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden hoger zijn. Met de resultaten verkregen over de relatie tussen de gepercipieerde schoonmaakkwaliteit en productiviteit kan in dit onderzoek niet worden aangetoond dat naarmate de schoonmaakkwaliteit van de werkomgeving hoger wordt gewaardeerd, de gepercipieerde productiviteit ook hoger is. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillen bestaan tussen medewerkers (individu georiënteerde karakteristieken) die invloed kunnen hebben op de relatie tussen schoonmaakkwaliteit en productiviteit. De gevonden relaties tussen schoonmaakkwaliteit en productiviteit zijn weergegeven in figuur 2. De relaties die zijn bevestigd met dit onderzoek zijn gemarkeerd met een doorgetrokken lijn. De resultaten die in dit onderzoek niet zijn bevestigd zijn weergegeven met een stippellijn. Geconcludeerd kan worden dat schoonmaakkwaliteit een toegevoegde waarde heeft voor het primaire proces bij niet-commerciële organisaties door de positieve invloed op de productiviteit van medewerkers in kantooromgevingen van niet-commerciële organisaties.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Nanotechnologie en de professionele schoonmaak

Hoewel de aandacht voor nanotechnologie in de media is verslapt, gaat de ontwikkeling onverminderd voort. Allerlei vernuftige toepassingen liggen in het verschiet voor nieuwe materialen en de gezondheidszorg. Voor de schoonmaak is dat echter zeer beperkt. Wel verschenen er verschillende semipermanente onderhoudsmiddelen op de markt om oppervlakken easy of self cleaning te maken. Ruim vijftien jaar geleden werd nanotechnologie breed omarmd. Deze technologie was de grote belofte voor de toekomst, en zou oplossingen bieden voor allerlei wereldproblemen: van watervervuiling en energievoorziening tot gezonder voedsel en betere gezondheidszorg. Volgens sommigen zou nanotechnologie misschien wel een tweede industriële revolutie veroorzaken. Maar wat is nanotechnologie ook al weer? Nano is een Oudgrieks woord voor dwerg. De technologie om met die heel kleine ‘dwerg’deeltjes te kunnen werken, noemen we dan ook nanotechnologie.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Schoonmaakbewust Ontwerpen

Bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen komt heel wat om de hoek kijken. De opdrachtgever heeft vaak diverse wensen, die in het ontwerp een plaats moeten krijgen. In het ontwerp zal de gebruiksfunctie een centrale rol spelen, maar uiteindelijk wil de architect met het ontwerp ook een statement kunnen maken. Het nieuwe gebouw moet uitstraling hebben, waarmee het zich van de omgeving kan onderscheiden. De vraag hoe het onderhoud het beste uitgevoerd kan worden, komt meestal pas op tafel als het nieuwe gebouw al betrokken is. Soms blijkt dan, dat het schoonmaakonderhoud veel beter en efficiënter had kunnen worden uitgevoerd als voor specifieke materialen was gekozen. Niet alleen binnen het gebouw is dat het geval, maar ook buitenom bij de uitvoering van het glazenwasonderhoud komen problemen voor. Als bij het samenstellen van het ontwerp rekening was gehouden met het schoonmaak- en glazenwasonderhoud, dan hadden deze problemen voorkomen kunnen worden. De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) willen hiervoor praktische handvatten en oplossingen aanreiken in deze geactualiseerde uitgave ‘Schoonmaakbewust ontwerpen’.

 • datum2010
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR
pdf

Architect moet vaker rekening houden met schoonmaak en groen

Architecten van zorginstellingen en ziekenhuizen houden bij hun ontwerpen vaak nog nauwelijks rekening met schoonmaak en onderhoud, terwijl dit de zorgsector geld kan sparen. Momenteel wordt teveel gekeken naar het esthetische en te weinig naar het praktische.

 • datum2009
 • auteurHoogsteen, I.
 • bronZI Facilitair
pdf

Wettelijke toets gebouwen op veilige glazenwasvoorzieningen

Gebruiks- en beheeraspecten spelen een steeds belangrijkere rol bij het ontwerpen van gebouwen. Voor projectontwikkelaars is dit commercieel gezien een interessant ontwikkeling. Zij bieden gebouwen aan die gebruiksvriendelijk zijn en goed te onderhouden. Maar de schijn bedriegt vaak. Want hoe vaak wordt niet voorbij gegaan aan passende en veilige glazenwasvoorzieningen? OSB schat dit op 30 tot 40%. Dit artikel beschrijft verder de negatieve gevolgen hiervan en maakt spreekt van een mogelijke aanscherping van de bouwregels.

 • datum2008
 • auteurKnegt, H.
 • bronService Management
pdf

Moeilijke gebouwen

Sommige gebouwen in Nederland hebben een indrukwekkende architectuur maar zijn zeer moeilijk schoon te houden. Vijf van deze 'moeilijke gebouwen' zijn: het stadhuis van den haag, de Gasunie in Groningen, het UMC Utrecht, Sansovino Hof in Rotterdam en de Haagse Hogeschool in Den Haag.

 • datum2007
 • auteurZijlstra, J.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

VSR-vierkamp in teken bouwontwerp en schoonmaak

Eind 2005 werd door VSR een Vierkamp over architectuur, leefbaarheid en schoonmaakdienstverlening georganiseerd. De discussie centreerde zich rondom het punt of schoonheid voor schoonmaken gaat, de verhouding van 50-50. Wel was er een duidelijke wens naar architecten toe om in het bouwontwerp rekening te houden met schoonmaakdiensten.

 • datum2006
 • auteurZomeren, D.
 • bronService Management
pdf

Schoonmaakbewust Ontwerpen. Voor veilig en efficiënt schoonmaak- en glazenwasonderhoud

Praktische handvaten en oplossingen voor het rekening houden met schoonmaak- en glazenwasonderhoud bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen. Een geactualiseerde uitgave van ''Schoonmaakbewust ontwerpen''.

 • datum2006
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR
T

Stichtingkosten en schoonmaakkosten, bouwkundig research

Haalbaarheidsstudie naar de relatie tussen stichtingskosten en schoonmaakkosten van gebouwen.

 • datum1987
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR