Zoeken binnen de

VSR Website

19 resultaten in kennisbank

pdf

Ergonomie van vlakmoppen

In de dagelijkse schoonmaakpraktijk is vlakmoppen een veel toegepaste manier om vloeren te reinigen. Bij vlakmoppen wordt de vloer afgenomen met behulp van een uitgewrongen vlakmop, waardoor losliggend vuil alsmede licht aangehechte verontreinigingen weggenomen worden. In de dagelijkse praktijk worden bij het moppen verschillende bewegingstechnieken toegepast: de stofzuigbeweging, de achtjesbeweging en het banen-lopen. In dit onderzoek is de fysieke belasting van vijf manieren van vlakmoppen met elkaar vergeleken; welke van de manieren van vlakmoppen gaat uiteindelijk gepaard met de minste fysieke belasting. De vijf manieren van vlakmoppen zijn: banen-lopen, de achtjesbeweging, een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door de armen (de normale praktijk), een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en zijwaarts wordt gelopen en een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en achterwaarts wordt gelopen.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Werkplekonderzoek 2016

Search Ingenieursbureau B.V. is door Vereniging Schoonmaak Research gevraagd om een onderzoeksproject uit te voeren in diverse kantoorgebouwen verspreid door Nederland. In de periode april tot september 2016 is een reeks metingen op zesenvijftig locaties uitgevoerd. In 2011-2012 en in 2013-2014 is een zelfde onderzoek uitgevoerd.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Nanotechnologie en de professionele schoonmaak

Hoewel de aandacht voor nanotechnologie in de media is verslapt, gaat de ontwikkeling onverminderd voort. Allerlei vernuftige toepassingen liggen in het verschiet voor nieuwe materialen en de gezondheidszorg. Voor de schoonmaak is dat echter zeer beperkt. Wel verschenen er verschillende semipermanente onderhoudsmiddelen op de markt om oppervlakken easy of self cleaning te maken. Ruim vijftien jaar geleden werd nanotechnologie breed omarmd. Deze technologie was de grote belofte voor de toekomst, en zou oplossingen bieden voor allerlei wereldproblemen: van watervervuiling en energievoorziening tot gezonder voedsel en betere gezondheidszorg. Volgens sommigen zou nanotechnologie misschien wel een tweede industriële revolutie veroorzaken. Maar wat is nanotechnologie ook al weer? Nano is een Oudgrieks woord voor dwerg. De technologie om met die heel kleine ‘dwerg’deeltjes te kunnen werken, noemen we dan ook nanotechnologie.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Leaflet: de zin en onzin van bacteriële reinigingsmiddelen

De laatste jaren worden reinigingsmiddelen op de markt gebracht onder de naam ‘probiotica’. Een nieuwe naam voor een oud product: reinigingsmiddelen op basis van bacteriën. Die worden ook wel bacteriële reinigers genoemd en zijn sinds 1988 bekend. Sindsdien worden er regelmatig genuanceerde, neutrale artikelen over gepubliceerd. Maar niet alles wat geschreven wordt, is neutraal. VSR wil met deze publicatie helderheid scheppen op dit vlak en de gebruiker een aantal nuttige tips meegeven.

 • datum2015
 • auteurDuisterwinkel, A.
 • bronVSR
pdf

‘’Huidige schoonmaakmiddelen werken goed’’: bestrijding resistente ziekenhuisbacteriën

Net zoals ziekenhuisbacteriën (bv. MRSA) een resistentie hebben ontwikkelend voor veel gangbare antibiotica, kunnen zij ook resistent worden voor schoonmaak- en desinfectiemiddelen. Infecties met zo’n bacterie, die goed gedijt in een ziekenhuisomgeving met zwakke patiënten, zijn daardoor lastig te behandelen. Drie noordelijke ziekenhuizen zeggen er met de traditionele chemische schoonmaakproducten en desinfectiemiddelen echter goed in te slagen resistente bacteriën te bestrijden.

 • datum2010
 • auteurGroot, R. de
 • bronClean Totaal
T

Pilotonderzoek naar de effecten van Gezond Schoonmaken

Een voorstudie naar de effectiviteit van gezond schoonmaken, onder andere om vast te stellen wat de randvoorwaarden zijn voor een omvangrijke studie omtrent dit concept.

 • datum2010
 • auteurDuisterwinkel, A.
 • bronVSR
pdf

Microvezel verspreidt bacterien

Door het steeds weer vouwen van microvezeldoekjes (i.p.v. soppen in water) kunnen handschoenen besmet raken en bacteriën overdragen. Ook via direct contact tussen schone en vuile delen van de doek ontstaat besmetting. Het aantal bacteriën neemt wel af maar de verspreiding is onwenselijk en dus is het beter van schoon naar vuil te werken.

 • datum2009
 • auteurDuisterwinkel, A.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

Handhygiene voorkomt mogelijk Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep is voor gezonde mensen niet dodelijk, maar wel zeer besmettelijk. Vooral door de (hand)hygiene te verbeteren, kan besmetting voorkomen worden.

 • datum2009
 • auteurZijlstra, J.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

Heteluchtdrogers zorgen voor toename bacterien

Elektrische heteluchtdrogers die in duizenden openbare toiletten gebruikt worden, kunnen voor een sterke toename zorgen van het aantal bacteriën op de handen, na het wassen. De drogers besmetten tevens de wasruimten waarin ze zijn geïnstalleerd.

 • datum2009
 • auteurZijlstra, J.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

Schone handen

In ziekenhuizen is het van wezenlijk belang dat handen schoon zijn. Om mensen hier nogmaals op te attenderen bedacht Bo Wiesman in samenwerking met Andreas Vos een manier om deze boodschap over te brengen: op wc papier. Op toiletpapier werd een boodschap afgedrukt om de gebruiker te attenderen niet te vergeten zijn handen te wassen. Uit een klein onderzoek bleek dat toiletpapier handhygiëne-gedrag daadwerkelijk kon beïnvloeden.

 • datum2009
 • auteurZijlstra, J.
 • bronProfessioneel Schoonmaken