Bestuur

Samenstelling bestuur:
J. (Jacco) Vonhof, Novon Schoonmaak
Voorzitter
N.G.R. (Nico) Lemmens, Assist42
Voorlichting
G.J. (Freek) Veneman, MBG Benelux
Onderzoekscoördinatie
mw. I. (Ingrid) Gerasimou-Jansen, Alpheios
Techniek
A.L.A. (Ad) van Poppel, GOM Schoonhouden
Kwaliteitszorg

Het bureau van de vereniging bestaat uit:
drs. J. Griep, directeur
mw. M. van der Laan, secretaresse
mw. S. de Veer-Molenschot, secretaresse

De leden van verdienste zijn:
dhr. B. Smallenbroek
dhr. M. van der Heijden

Het bureau van VSR is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.