Kernthema Opleidingen

Opleidingen

Doel

Wat is schoon? Een simpele vraag, die echter lastig te beantwoorden is. Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend. In de schoonmaakdienstverlening is daarom behoefte aan een kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit is vervangen door een objectieve beoordeling. Hiertoe is het VSR-KMS ontwikkeld.

Om het VSR-KMS in brede kring ingang te doen vinden zijn verschillende cursussen ontwikkeld. Zie onder voor een overzicht van de cursussen. (NB: VSR-leden ontvangen tot 25% korting op de aangeboden cursussen).

VSR-KMS Kwaliteitscontrole
VSR-KMS Kwaliteitscontrole is een praktijkgerichte opleiding bestemd voor (midden)kaderfunctionarissen, die op de werkvloer verantwoordelijk zijn voor de feitelijke controle op kwaliteit van schoonmaakonderhoud op één of meerdere objecten én voor medewerkers van adviesbureaus die dagelijks bezig zijn met kwaliteitsmetingen.

Wanneer u de opleiding afrondt, kunt u zelfstandig controles uitvoeren, ruimtesoorten inventariseren en de kwaliteitscontrole objectief beoordelen. Zo houdt u behalve de kwaliteit ook uw klanttevredenheid op een hoog niveau. Klik hier voor meer informatie of om u direct in te schrijven.
VSR-KMS Kwaliteitsinspectie

De opleiding VSR-KMS Kwaliteitsinspectie is bestemd voor hoger kader- en managementpersoneel in het ‘grotere’ bedrijf en de directie/ bedrijfsleiding in het ‘kleinere’ bedrijf die belast is met het toezicht op het schoonmaakonderhoud en in het bijzonder met de kwaliteitsbewaking.
Tevens is deze bestemd voor medewerkers van adviesbureaus die zich dagelijks bezighouden met kwaliteitsmetingen. Deze functionarissen stellen immers vast hoe het schoonmaakproces kwalitatief verloopt en welke kwaliteitsbeoordelingen moeten worden uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie of om u direct in te schrijven.

APK Kwaliteitscontrole
Om de registratie in het register van de Stichting Schoonmaakkwaliteit en de legitimatiepas te behouden, moeten kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs één keer per vijf jaar een toets afleggen. Klik voor de dit jaar geplande examens hier voor APK Kwaliteitscontrole of hier voor de APK Kwaliteitsinspectie bij SVS
Geslaagden voor de toets ontvangen een nieuwe legitimatiepas en een nieuw diploma.
De VSR-KMS cursussen worden op verzoek van VSR door de Stichting Schoonmaakkwaliteit verzorgd en uitgevoerd door SVS.

VSR - DKS
Wat is schoon? Een simpele vraag, die echter lastig te beantwoorden is.
Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend. In de schoonmaakdienstverlening is daarom behoefte aan een kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit is vervangen door een objectieve beoordeling.

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft destijds als haar eerste doelstelling gekozen het ontwikkelen van een objectief meetsysteem. Dit VSR Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is nu reeds een aantal jaren ingeburgerd in het schoonmaakonderhoud.

Naast VSR-KMS is er een dagelijks controle systeem (VSR-DKS) ontwikkeld om de kwaliteit van het schoonmaakproces te bewaken. Het is een steekproefcontrole die snel en eenvoudig uitgevoerd kan worden door de object-/ projectleiding voor een directe resultaatmeting. Het doel van het DKS is: inzicht verschaffen in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden.

Opleiding DKS +
Het Dagelijks Controlesysteem (DKS) is ontwikkeld om de kwaliteit van het schoonmaakproces te bewaken. DKS is een steekproefcontrole die snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd door de object- of projectleiding voor directe resultaatmeting. Doel van DKS is het verschaffen van inzicht in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden.

Cursisten die de opleiding DKS + met succes afronden, zijn in staat om op de juiste wijze vuil te herkennen en te classificeren. Bovendien kunnen zij DKS-metingen uitvoeren, rapportages schrijven en verbeteringen initiëren. Klik hier voor meer informatie of om u direct in te schrijven voor deze opleiding.

De VSR-KMS cursussen worden op verzoek van VSR door de Stichting Schoonmaakkwaliteit verzorgd en uitgevoerd door SVS. (NB: VSR-leden ontvangen tot wel 25% korting op de aangeboden VSR opleidingen)


Basisopleiding schoonmaken

In de CAO is vastgelegd dat de werknemer uiterlijk 6 maanden na indiensttreding een basis (vak)opleiding voor de schoonmaakbranche aangeboden moet worden door de werkgever. VSR heeft opleidingsmateriaal ontwikkeld dat door schoonmaakorganisaties kan worden gebruikt bij het opleiden van de (nieuwe) medewerkers.

Het lesmateriaal bestaat uit zes modules en voldoet aan de eind- en toetstermen van de RAS. Met dit lesmateriaal kunnen schoonmaakorganisaties hun medewerkers zelf voorbereiden op het examen en voldoen daarmee aan de CAO verplichting. Het schriftelijke opleidingsmateriaal wordt ondersteund door 6 instructiefilms. Onderstaande opleidingsfilms zijn derhalve onderdeel van het VSR-lesmateriaal "Basisopleiding Schoonmaak."

Het lesmateriaal wordt aan alle geïnteresseerden in het schoonmaakvak ter beschikking gesteld.
De kosten voor een map met 6 modules bedragen:
• € 8,50 voor leden-schoonmaakbedrijven voor intern gebruik.
• € 20,- voor niet-leden schoonmaakbedrijven en overige leden voor niet-commerciële doeleinden.
• € 40,- voor overigen, voor commercieel gebruik.
Voor bestellingen en informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.