Kernthema Opleidingen

VSR - KMS

Wat is schoon? Een simpele vraag, die echter lastig te beantwoorden is. Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend. In de schoonmaakdienstverlening is daarom behoefte aan een kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit is vervangen door een objectieve beoordeling. Hiertoe is het VSR-KMS ontwikkeld.

Om het VSR-KMS in brede kring ingang te doen vinden zijn verschillende cursussen ontwikkeld. Zie onder voor een overzicht van de cursussen. (NB: VSR-leden ontvangen tot 25% korting op de aangeboden cursussen).

VSR-KMS kwaliteitscontrole

VSR-KMS Kwaliteitscontrole is een praktijkgerichte opleiding bestemd voor (midden)kaderfunctionarissen, die op de werkvloer verantwoordelijk zijn voor de feitelijke controle op kwaliteit van schoonmaakonderhoud op één of meerdere objecten én voor medewerkers van adviesbureaus die dagelijks bezig zijn met kwaliteitsmetingen.

Wanneer u de opleiding afrondt, kunt u zelfstandig controles uitvoeren, ruimtesoorten inventariseren en de kwaliteitscontrole objectief beoordelen. Zo houdt u behalve de kwaliteit ook uw klanttevredenheid op een hoog niveau. Klik hier voor meer informatie of om u direct in te schrijven.

VSR-KMS Kwaliteitsinspectie

De opleiding VSR-KMS Kwaliteitsinspectie is bestemd voor hoger kader- en managementpersoneel in het ‘grotere’ bedrijf en de directie/ bedrijfsleiding in het ‘kleinere’ bedrijf die belast is met het toezicht op het schoonmaakonderhoud en in het bijzonder met de kwaliteitsbewaking.
Tevens is deze bestemd voor medewerkers van adviesbureaus die zich dagelijks bezighouden met kwaliteitsmetingen. Deze functionarissen stellen immers vast hoe het schoonmaakproces kwalitatief verloopt en welke kwaliteitsbeoordelingen moeten worden uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie of om u direct in te schrijven.

APK kwaliteitscontrole

Om de registratie in het register van de Stichting Schoonmaakkwaliteit en de legitimatiepas te behouden, moeten kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs één keer per vijf jaar een toets afleggen.
Geslaagden voor de toets ontvangen een nieuwe legitimatiepas en een nieuw diploma.
De VSR-KMS cursussen worden op verzoek van VSR door de Stichting Schoonmaakkwaliteit verzorgd en uitgevoerd door SVS.