Kernthema Opleidingen

Basisopleiding schoonmaken

In de CAO is vastgelegd dat de werknemer uiterlijk 6 maanden na indiensttreding een basis (vak)opleiding voor de schoonmaakbranche aangeboden moet worden door de werkgever. VSR heeft opleidingsmateriaal ontwikkeld dat door schoonmaakorganisaties kan worden gebruikt bij het opleiden van de (nieuwe) medewerkers.

Het lesmateriaal bestaat uit zes modules en voldoet aan de eind- en toetstermen van de RAS. Met dit lesmateriaal kunnen schoonmaakorganisaties hun medewerkers zelf voorbereiden op het examen en voldoen daarmee aan de CAO verplichting. Het schriftelijke opleidingsmateriaal wordt ondersteund door 6 instructiefilms. Onderstaande opleidingsfilms zijn derhalve onderdeel van het VSR-lesmateriaal "Basisopleiding Schoonmaak."

Het lesmateriaal wordt aan alle geïnteresseerden in het schoonmaakvak ter beschikking gesteld.
De kosten voor een map met 6 modules bedragen:
• € 8,50 voor VSR-leden voor intern gebruik.
• € 20,- voor niet-leden
• € 40,- voor commercieel gebruik.
Voor bestellingen en informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.