Dossier: Wet- en regelgeving

REACH - Wat gaat er veranderen?

REACH is de nieuwe Europese wetgeving om veiliger te werken met stoffen. De komende tijd gaan fabrikanten en grondstofleveranciers hiermee hard aan de slag. Voor de schoonmaker en voor de leverancier betekent dit een aantal veranderingen. Deze worden in dit artikel behandeld.

> Lezen

Overzicht Nederlandse schoonmaakbranche

In dit document staat een overzicht van de Nederlandse Schoonmaakbranche.

> Lezen

SIS-M

De afkorting SIS-M betekent: Standaard Informatie Systeem- Machines. Het is een systeem voor onderlinge vergelijking van machines van diverse aanbieders, en behoort met SIS-T (terminologie) en SIS-C (pictogrammen) tot de drie Standaard Informatie Systemen van NVZ-Nifim.

> Lezen