Dossier: Vloeronderhoud

In het document is de beschikbare actuele kennis en ervaring op het gebied van professioneel omgaan met vloerbedekkingen gebundeld en samengebracht.
De focus ligt hierbij op de textiele vloerbedekking, de grootste vloerbedekker in de zakelijke markt.

Het gezamenlijke doel van de opstellers is om de kennis over tapijt, waaronder het belang van dagelijkse schoonmaak en periodiek onderhoud, in de gehele keten te optimaliseren.

Download "Whitepaper Duurzame Vloer"

Onderzoek naar de effectiviteit van een stofzuiger

Doel was het vinden van factoren die het reinigingseffect van éénmotorige bedrijfsstofzuigers bepalen. Hiertoe is binnen- en buitenlandse literatuur bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met deskundigen.

> Lezen

Nederlands klimaat roept om goede schoonloopzones

Een korte reflectie op het fenomeen schoonloopzone: de voordelen, kosten en reinigingstips.

> Lezen

Onderzoek naar de effectiviteit van stofzuigen met combinatiezuigmond, stofzuigen met borstelende zuigmond en borstelzuigen op velours tapijt

De effectiviteit van drie verschillende schoonmaakmethoden op velours tapijt is onderzocht, nl.:stofzuigen met combinatiezuigmond; stofzuigen met borstelende zuigmond en borstelzuigen. Voor de uitvoering van het onderzoek zijn stukken polyamide velours tapijt kunstmatig bevuild. Vervolgens zijn per schoonmaakmethode twee verschil­lende zuigfrequenties toegepast op verschillende bevuilde stukken tapijt. Er is nu een vergelijking tussen dagelijks en wekelijks stofzuigen met combinatiezuig­mond, stofzuigen met borstelende zuigmond en borstelzuigen op velours tapijt. De manier van zuigen kwam overeen met het zuigen van een bezette (kantoor)ruimte.

> Lezen

Onderzoek naar de effectiviteit van borstelstofzuigen bij verschillende borstelstofzuigfrequenties, plus onderzoek naar de verwijderbaarheid van geaccumuleerd stof uit tapijt.

De effectiviteit van twee verschillende borstelstofzuigfrequenties is onderzocht. Hiertoe zijn stukken polyamide bouclé tapijt kunstmatig bevuild. Vervolgens zijn twee verschillende borstelstofzuigfrequenties toegepast op verschillende bevuilde stukken tapijt. Binnen de beperkingen van de proef is nu een vergelij­king gemaakt tussen dagelijks borstelstofzuigen en wekelijks borstelstofzuigen. De verwijderbaarheid van geaccumuleerd stof in sterk bevuild tapijt is onder­zocht. Hiertoe zijn bevuilde stukken polyamide bouclé tapijt intensief gereinigd met een stofzuiger, met een lichte en een zware sproei-extractie-machine en met een borstelstofzuiger. Binnen de beperkingen van de proef is nu een verge­lijking gemaakt tussen intensief stofzuigen en intensief borstelstofzuigen, tussen sproei-extraheren met een zware en een lichte machine.

> Lezen

De effectiviteit van schoonloopmatten: een literatuurstudie

Uit de onderzoeken, die in dit rapport worden besproken blijkt, dat de toepas­sing van schoonloopmatten een aanzienlijke reductie te zien geeft, van de hoeveelheid vuil, die een gebouw wordt binnengelopen. Ook de visuele vervui­ling van tapijten in een gebouw vermindert sterk. Daardoor behoeft de perio­dieke reiniging van tapijten minder frequent te worden uitgevoerd.

> Lezen

Vaknieuws 6: Tapijtreiniging: een vak apart. Een inleiding voor beter en gezonder onderhoud van stoffen vloerbekledingen

Aan schoonmaken, en dus ook aan tapijtreinigen zijn kosten verbonden. Opdrachtgevers zullen er daarom naar streven de kosten voor het reinigen van het tapijt zo laag mogelijk te houden. Diegene die tapijtreiniging aanbiedt, zal er daarom voor moeten zorgen dat deze dienst tegen een voor de klant aantrekkelijke prijs geoffreerd wordt. Aangezien de kosten van tapijtreiniging voor meer dan 90% worden bepaald uit arbeidskosten, betekent dit dat men zal moeten trachten de tijd die men voor een bepaalde reiniging nodig heeft zoveel mogelijk te beperken. Dit is slechts mogelijk wanneer men gebruik maakt van de juiste hulpmiddelen om daarmee een opdracht zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Bij tapijtreiniging bestaan die hulpmiddelen uit machines en reinigingsmiddelen. Een uitgebreide kennis van deze hulpmiddelen is daarom noodzakelijk. Ook de wensen van de klant t.a.v. de kwaliteit van de geleverde prestatie nemen toe. Ook voor het leveren van een goede kwaliteit is studie noodzakelijk. De afgelopen decennia is er een enorme ontwikkeling geweest in de technologie van het tapijtreinigen. Er zijn vele nieuwe machines en reinigingsmiddelen ontwikkeld. Dankzij deze nieuwe technologieën is het mogelijk om elke tapijtreinigingsopdracht naar behoren uit te voeren. Doch dat kan alleen wanneer men kennis genomen heeft van alle ontwikkelingen op dit terrein. Mede daardoor is tapijtreiniging een specialisme geworden en eigenlijk een apart vak binnen het vakgebied van de schoonmaak, dat geleerd moet worden.

> Lezen

Schoonmaakonderhoud en stof III. Haalbaarheidsstudie tapijtonderzoek

Het doel was een geschikte meetmethode te vinden voor het effectiviteitsverschil door verschillen in frequenties van stofzuigen van zachte vloerbedekking. Hiertoe heeft een literatuurstudie plaatsgevonden.

> Lezen

Vloeronderhoud zonder reinigingsmiddelen

Tennant introduceert mechanisch vloeronderhoud met alleen water, zonder reinigingsmiddelen: de Echo-technologie. Het is nog even afwachten of de nieuwe techniek aanslaat, maar het lijkt veelbelovend.

> Lezen

''Onderhoudsvrije vloeren bestaan niet''

Onderhoudsvrije vloeren bestaan niet, wel onderhoudsarme vloeren. Een voorbeeld hiervan is een linoleum vloer, door zijn natuurlijke en duurzame karakter. Marmoleum is ook te renoveren, maar zal altijd onderhouden moeten worden, net als vinyl. Het beste hiervoor is een stofwisser met olim geïmpregneerde stofdoekjes.

> Lezen

Storm in glas geactiveerd water

Tennant heeft een nieuwe technologie op de markt gebracht: de echo-technologie, vloerreiniging zonder reinigingsmiddel. Maar er kleven ook nadelen aan elektrisch geactiveerd water. Hét grote probleem met water is dat veel vuil er maar kort in blijft zweven en dus snel weer terugvalt op de vloer. Een tweede probleem is dat achtergebleven waterdruppeltjes indrogen, waardoor het op opgeloste zout weer als vlekjes tevoorschijn komt.

> Lezen