Dossier: Specialistisch reinigen

Leaflet: de zin en onzin van bacteriële reinigingsmiddelen

De laatste jaren worden reinigingsmiddelen op de markt gebracht onder de naam ‘probiotica’. Een nieuwe naam voor een oud product: reinigingsmiddelen op basis van bacteriën. Die worden ook wel bacteriële reinigers genoemd en zijn sinds 1988 bekend. Sindsdien worden er regelmatig genuanceerde, neutrale artikelen over gepubliceerd. Maar niet alles wat geschreven wordt, is neutraal. VSR wil met deze publicatie helderheid scheppen op dit vlak en de gebruiker een aantal nuttige tips meegeven.

> Lezen

Leaflet: de zin en onzin over ozonreiniging

De schoonmaakwereld ruikt aan ozon: hebben we er wat aan of niet? Of om preciezer te zijn: voor welke toepassingen en onder welke omstandigheden is ozon bruikbaar? VSR beantwoordt die vraag. Ozon is een gas dat je niet ziet, maar wel ruikt. De penetrante geur hangt om ouderwetse kopieermachines en is korte tijd te ruiken na onweer. In beide gevallen wordt ozon gevormd uit zuurstof door elektrische ontladingen. Dat je de ozon maar korte tijd ruikt na onweer en alleen dichtbij het kopieerapparaat, komt doordat het ozon reageert met alles wat los en vast zit. Daarbij vervalt het weer tot zuurstof, maar het doet ondertussen wel wat met het oppervlak of met de stofjes in de lucht waarmee het reageert.

> Lezen

Glasbewassing. De invloed van osmosewater bij telescopische glasbewassing.

Er is een oriënterend onderzoek gedaan naar het ontstaan van schade aan kozijn- en/of gevelmaterialen en naar de kwaliteit van het (afdruipende) osmosewater bij telescopische glasbewassing. Hiervoor werden in het laboratorium diverse testmaterialen langdurig belast met osmosewater in een beregenings en droogcyclus en werd steekproefsgewijs de kwaliteit van watermonsters gemeten tijdens de glasbewassing in de praktijk.

> Lezen

‘’Huidige schoonmaakmiddelen werken goed’’: bestrijding resistente ziekenhuisbacteriën

Net zoals ziekenhuisbacteriën (bv. MRSA) een resistentie hebben ontwikkelend voor veel gangbare antibiotica, kunnen zij ook resistent worden voor schoonmaak- en desinfectiemiddelen. Infecties met zo’n bacterie, die goed gedijt in een ziekenhuisomgeving met zwakke patiënten, zijn daardoor lastig te behandelen. Drie noordelijke ziekenhuizen zeggen er met de traditionele chemische schoonmaakproducten en desinfectiemiddelen echter goed in te slagen resistente bacteriën te bestrijden.

> Lezen

Ziekenhuishygiëne: verantwoordelijkheden en gevaren

Een kort overzicht van verantwoordelijkheden en reële gevaren van ziekenhuishygiëne. Aan bod komen onder andere aspecten van gezondheidszorg, de organisatiestructuur, opleiding en scholen, financiën, aanbestedingen en kwaliteit.

> Lezen

Undercover als schoonmaker

In de Zembla-reportage van de Vara en NPS op 19 april 2009 komt naar voren dat in ziekenhuizen honderden mensen per jaar overlijden aan de gevolgen van het verkeerd toepassen of het nalaten van de regels rondom hygiëne. Ton van de Ham ontdekte undercover als schoonmaker dat het naleven van schoonmaakprotocollen in ziekenhuizen vaak te wensen overlaat met gevaar voor infecties voor patiënten.

> Lezen

MRSA bij de kladden gepakt

Extra schoonmaak kan het ontstaan van nieuwe infecties met ziekenhuisbacteriën, zoals MRSA, beperken. Als je de goede dingen schoonmaakt kunnen de totale kosten omlaag gaan.

> Lezen

De werking van de markt voor glasbewassing

Het Hoofdbedrijfsschap Ambachten (HBA) en de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) zetten zich intensief in voor het verbeteren van het imago van de glazenwassersbranche. Dit artikel bevat resultaten van een onderzoek dat zij lieten uitvoeren, naar aanleiding van negatieve berichtgeving over de glazenwassersbranche in diverse media. Hierin wordt de markt voor glazenwassen geschetst en gekeken naar knelpunten, oorzaken en de toekomst van glazenwassersbedrijven.

> Lezen

Onderzoek Consumentenbond wijst uit: Verpleegkundigen te veel tijd kwijt aan schoonmaken

Een enquête van de Consumentenbond onder 670 verpleegkundigen wees uit dat ondanks dat verpleegkundigen over het algemeen goed te spreken zijn over het ziekenhuis waar ze werken, er ook een fors aantal punten van kritiek zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het niet melden van fouten, slecht functionerende artsen, medicijnmissers, hoge werkdruk en gebrekkige hygiëne.

> Lezen

Scholen krijgen geld voor beter klimaat

Scholen krijgen 215 miljoen euro voor bouw en onderhoud. Een deel van dat geld is bedoeld om het binnenmilieu in hun gebouwen te verbeteren en te investeren in energiebesparing. De rijksoverheid stelt de miljoenen beschikbaar, verspreid over dit jaar en volgend jaar.

> Lezen