Dossier: Schoonmaaktechniek

Engelse vertaling van Doelmatigheid multi-use microvezelvlakmoppen versus disposable microvezelvlakmoppen (Efficiency of multi-use micro fibre flat mops versus disposable micro fibre flat mops)

Micro fibre materials are commonly used in institutional cleaning. In the past the Cleaning Research Foundation (VSR) has commissioned research studies into the effectiveness and application properties of modern micro fibre flat mops. The most recent research study into micro fibre flat mops determined optimum moisture content. Following the dramatic rise in micro fibre flat mop usage, disposable micro fibre flat mops have also been launched onto the marketplace. The purpose of this research study, commissioned by the Cleaning Research Foundation, is to research the effectiveness and application properties of disposable micro fibre flat mops as opposed to multi-use micro fibre flat mops.

> Lezen

Nanotechnologie en de professionele schoonmaak

Hoewel de aandacht voor nanotechnologie in de media is verslapt, gaat de ontwikkeling onverminderd voort. Allerlei vernuftige toepassingen liggen in het verschiet voor nieuwe materialen en de gezondheidszorg. Voor de schoonmaak is dat echter zeer beperkt. Wel verschenen er verschillende semipermanente onderhoudsmiddelen op de markt om oppervlakken easy of self cleaning te maken. Ruim vijftien jaar geleden werd nanotechnologie breed omarmd. Deze technologie was de grote belofte voor de toekomst, en zou oplossingen bieden voor allerlei wereldproblemen: van watervervuiling en energievoorziening tot gezonder voedsel en betere gezondheidszorg. Volgens sommigen zou nanotechnologie misschien wel een tweede industriële revolutie veroorzaken. Maar wat is nanotechnologie ook al weer? Nano is een Oudgrieks woord voor dwerg. De technologie om met die heel kleine ‘dwerg’deeltjes te kunnen werken, noemen we dan ook nanotechnologie.

> Lezen

Engelse vertaling van Hygiene Plumeaus (Feather duster hygiene)

Despite the fact that feather dusters do not qualify for interior cleaning or other cleaning applications, feather dusters are still regularly used for this purpose, also in the health service. While cleaning with a feather duster, dirt and the micro-organisms will collet in the feather duster. Due to mechanical action, it is conceivable that at a certain point during the cleaning process, the collected dust will partly be dislodged into the ambient air and onto cleaned surfaces due to mechanical action. Because the dislodged dirt will also release the micro-organisms from one location to another, the feather duster could actually be a source of contamination in this way.

> Lezen

Doelmatigheid multi-use microvezelvlakmoppen versus disposable microvezelvlakmoppen

In de institutionele reiniging wordt veelvuldig gebruik gemaakt van microvezelmaterialen. In het verleden heeft de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) onderzoeken laten uitvoeren naar de effectiviteit en gebruikseigenschappen van moderne microvezelvlakmoppen. Het laatste onderzoek naar microvezelvlakmoppen betrof de bepaling van het optimale vochtgehalte. Nadat het gebruik van microvezelvlakmoppen een grote vlucht heeft genomen, zijn inmiddels ook disposable microvezelvlakmoppen in de markt geïntroduceerd. Het doel van dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Schoonmaak Research, is om te onderzoeken hoe de effectiviteit en gebruikseigenschappen van disposable microvezelvlakmoppen zich verhouden tot die van multi-use microvezelvlakmoppen.

> Lezen

Onderzoek naar de effectiviteit van een stofzuiger

Doel was het vinden van factoren die het reinigingseffect van éénmotorige bedrijfsstofzuigers bepalen. Hiertoe is binnen- en buitenlandse literatuur bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met deskundigen.

> Lezen

Leaflet: de zin en onzin van bacteriële reinigingsmiddelen

De laatste jaren worden reinigingsmiddelen op de markt gebracht onder de naam ‘probiotica’. Een nieuwe naam voor een oud product: reinigingsmiddelen op basis van bacteriën. Die worden ook wel bacteriële reinigers genoemd en zijn sinds 1988 bekend. Sindsdien worden er regelmatig genuanceerde, neutrale artikelen over gepubliceerd. Maar niet alles wat geschreven wordt, is neutraal. VSR wil met deze publicatie helderheid scheppen op dit vlak en de gebruiker een aantal nuttige tips meegeven.

> Lezen

Leaflet: de zin en onzin over ozonreiniging

De schoonmaakwereld ruikt aan ozon: hebben we er wat aan of niet? Of om preciezer te zijn: voor welke toepassingen en onder welke omstandigheden is ozon bruikbaar? VSR beantwoordt die vraag. Ozon is een gas dat je niet ziet, maar wel ruikt. De penetrante geur hangt om ouderwetse kopieermachines en is korte tijd te ruiken na onweer. In beide gevallen wordt ozon gevormd uit zuurstof door elektrische ontladingen. Dat je de ozon maar korte tijd ruikt na onweer en alleen dichtbij het kopieerapparaat, komt doordat het ozon reageert met alles wat los en vast zit. Daarbij vervalt het weer tot zuurstof, maar het doet ondertussen wel wat met het oppervlak of met de stofjes in de lucht waarmee het reageert.

> Lezen

Hygiëne Plumeaus

Oriënterend onderzoek naar de besmettingsgraad van gebruikte plumeaus en de verspreiding van micro-organismen in de omgevingslucht en op gereinigde oppervlakken bij het reinigen met plumeaus.

> Lezen

Schoonmaak van toiletten: Onderzoek naar mogelijkheden om de hygiënische toestand van toiletten in het primair onderwijs te verbeteren

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe de hygiënische toestand van toiletten verbeterd kan worden. Het onderzoek richt zich op schoonmaakinterventies. Het effect van een interventie wordt met behulp van microbiologisch onderzoek bepaald. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basisscholen. Allereerst is de wijze van schoonmaken van de sanitaire ruimtes op de basisscholen bestudeerd. Vervolgens is er een schema opgesteld met mogelijke interventies waarmee de hygiënische toestand verbeterd zou kunnen worden. Op basis van de informatie uit deze onderdelen worden er vijf interventiemaatregelen geselecteerd. Deze maatregelen worden één voor één uitgevoerd.

> Lezen

Leaflet geïoniseerd water

Sinds enige jaren worden op de markt schrobzuigmachines en sprayreinigers aangeboden die werken op kraanwater. De werking zou versterkt worden door ‘elektrische activering’ en ‘ionisatie’. In de markt staan deze respectievelijk bekend als de ec-H2O™ technologie van Tennant en de ionator EXP™ van Activeion. VSR staat op het standpunt dat van geen van beide technologieën voldoende is aangetoond dat ze een betere reinigingswerking hebben dan onbehandeld kraanwater – wat overigens bij lichte vervuiling toereikend kan zijn1. Desinfecterende werking hebben de beide technieken zeker niet (en wordt overigens ook niet geclaimd). Dit standpunt wordt hieronder in een aantal stappen onderbouwd op basis van een kritische analyse van openbaar gemaakte onderzoeken.

> Lezen