VSR in 2019…..en daarna

Tot voor kort vloeiden alle activiteiten en alle onderzoeken die VSR al sinds 1979 uitvoert, voort uit een beleidsplan dat eens per drie jaar werd opgesteld. Het bestuur van VSR heeft voor 2019 en daarna een visie op hoofdlijnen opgesteld.

De visie is mede gebaseerd op de uitkomsten van de ledenenquête die medio 2018 is uitgevoerd. De belangrijkste conclusies uit die ledenenquête zijn dat kennisinhoudelijke bijeenkomsten beter worden gewaardeerd dan (voornamelijk) sociale evenementen, dat het gevoel van betrokkenheid van de leden bij VSR kan worden verbeterd en dat de relevantie van VSR zichtbaarder moet zijn.

De uitwerking van de visie moet gestalte krijgen in concrete jaarlijkse activiteiten, waartoe in het visiedocument een eerste aanzet is gegeven.
Het visiedocument “Vereniging Schoonmaak Research in 2019 …..en daarna” wordt aan alle VSR-leden gestuurd.

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht