VSR 40 jaar (jong)!

VSR is op 23 november 1979 opgericht als Research Vereniging Schoonmaak (RVS), met als doel werkmethoden, kwaliteitsnormen en kwaliteitsmetingen te onderzoeken en op die manier bij te dragen aan de professionalisering van het schoonmaakvak. Al snel werd op verzoek van de gelijknamige verzekeringsmaatschappij de naam aangepast in VSR.

VSR mocht vanaf haar ontstaan rekenen op veel draagvlak binnen de schoonmaakbranche. Grote namen in schoonmaakland vormden het bestuur: de heren S.W.H. Huysman (Cemsto), C. Schouten (Relavit), J. Herlaar (Korrekt), J.J.G. Smulders (Smulders BV); C.P. van der Heijden (CSU), J. Wigleven (Otarès) en G.W.Th. Stuyvers (Stuyvers Groep).

Het belang van een researchvereniging werd door verschillende partijen onderkend hoewel vooral leveranciers vreesden dat onderzoek zou uitmonden in een vergelijkend warenonderzoek of in een mogelijke standaardisering van reinigingschemicaliën.
VSR ging zich echter richten op objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding.
Dit jaar viert VSR dus haar 40-jarig jubileum.
Op 21 mei a.s. zal daar tijdens de VSR-bijeenkomst over “circulariteit” bij worden stil gestaan.

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht