Vernieuwde brochure VSR-Kwaliteitsmeet-systeem VSR-KMS 3

Deze brochure geeft onder meer helder aan uit welke kernelementen het VSR-kwaliteitsmeetsysteem is opgebouwd en wie er de kwaliteitsinspecties mogen uitvoeren.

De brochure kan worden gebruikt bij zakelijke contacten in de schoonmaakbranche, bijvoorbeeld richting opdrachtgevers omdat het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem een hulpmiddel is om het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakdienst in alle redelijkheid te laten verlopen, door de objectieve informatie over de reinheidsgraad van het gebouw.

De brochure is hier beschikbaar via de website van VSR onder het “kernthema Kwaliteitszorg” / downloads.

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht