Robotisering en digitalisering

Robotisering en digitalisering. Het zijn volgens mij woorden die in 2017 in de schoonmaakbranche een enorme opmars hebben gemaakt. En dat is ook niet zo vreemd. De wereld en dus ook (of wellicht zelfs…?) de schoonmaakbranche verandert snel onder invloed van nieuwe technische en digitale mogelijkheden.

Apps en sensoren steeds vaker toegepast in de schoonmaak
Schoonmaakrobots doen steeds meer hun intrede en apps en sensors worden in toenemende mate toegepast. Dat is vanuit de techniek zeker toe te juichen. Stilstand is immers achteruitgang. De vraag die in toenemende mate opduikt is echter of dit soort ontwikkelingen niet ontwrichtend werken op de arbeidsmarkt. Of met andere woorden de robot de schoonmaker niet van de arbeidsmarkt verdringt.

Schoonmaak is eerste kennismaking met werk en Nederlandse taal
Als dat zo is, dan is dat zeker niet toe te juichen. De schoonmaakbranche is immers voor velen een eerste kennismaking met werk, met de Nederlandse taal, met het leren van een vak etc.. Kortom: de schoonmaakbranche heeft een zeer belangrijke maatschappelijke functie. Als die functie verandert of in het meest extreme geval (deels) wegvalt, wat gebeurt er dan met die medewerkers in de schoonmaakbranche?

Hoe zet je medewerkers op termijn duurzaam in?
In het Protocol bij de CAO voor de schoonmaakbranche 2017-2018 wordt er aan dit onderwerp aandacht besteed. Sociale partners buigen zich dit jaar over de vraag hoe medewerkers op termijn “duurzaam” kunnen worden ingezet. Daartoe is door OSB, FNV en CNV gestart met de werkgroep Robotisering. Inzet daarbij is niet wát kan worden gerobotiseerd maar eerder wat we wíllen robotiseren.

Positie mens centraal in veranderende schoonmaakwereld
Ook VSR besteedt aan de toekomstige inzet van schoonmaakmedewerkers in 2018 aandacht. Op 10 april organiseren we een bijeenkomst als vervolg op eerdere kennisdagen waar robotisering en digitalisering vanuit technisch oogpunt werden belicht. Op 10 april zullen onder andere Fabian Dekker en Marcel Bullinga de positie van de mens centraal stellen in deze veranderende schoonmaakwereld als gevolg van robotisering en digitalisering.

Overbodig in 10 jaar of superprofessional?
Fabian Dekker heeft onderzoek verricht naar veranderende arbeidsrelaties (flexibilisering) die voor nieuwe kansen en uitdagingen zorgen, maar ook voor spanningen in termen van sociale ongelijkheid. De titel van Marcel Bullinga’s bijdrage: “Ben jij futureproof? Overbodig in 10 jaar of superprofessional?” zegt genoeg…

Rechttoe-rechtaan werk kan door robots worden uitgevoerd
Veel repeterend en “rechttoe-rechtaan” werk zal wellicht door robots uitgevoerd kunnen worden. Dan heeft de schoonmaker meer tijd voor andere werkzaamheden. Werkzaamheden die niet door robots kunnen worden gedaan en/of die menselijke vaardigheden en eigenschappen vereisen zoals emotie, aandacht, beleving, inlevingsvermogen.

Receptierobot is anders dan menselijk contact
Vaardigheden en eigenschappen die bijvoorbeeld passen bij hospitality-werkzaamheden waarbij de schoonmaakmedewerker als gastheer/gastvrouw kan optreden van het gebouw waar hij/zij werkt. Interactie met een receptierobot is toch anders dan menselijk contact. Mensen willen immers aandacht en gastvrij worden ontvangen. Of zoals een bekende meubelfabrikant uit Zweden dan ook in zijn reclamecampagne stelt: “Aandacht maakt alles mooier…”.

Bron: ServiceManagement

Lees hier meer artikelen van John en van ServiceManagement

Deel dit nieuwsbericht