Doe mee aan ons onderzoek: Gezondheid van de werkplek

In 2014 en in 2016 heeft VSR onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid van de werkplek in een groot aantal kantoorpanden. Onderdelen van het onderzoek waren visuele inspectie (ventilatiemogelijkheden, staat van onderhoud en clean desk); fysische paramaters zoals temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2-concentratie; fijnstofconcentratie en microbiologische kwaliteit. Uit het onderzoek uit 2016 blijkt dat een opgeruimd bureau een positief effect heeft op de gezondheid van de werkplek en dat bedrijven en medewerkers een gezond binnenklimaat dus deels zelf kunnen beïnvloeden.

Uit het onderzoek uit 2016 blijkt dat een opgeruimd bureau een positief effect heeft op de gezondheid van de werkplek en dat bedrijven en medewerkers een gezond binnenklimaat dus deels zelf kunnen beïnvloeden. Ook in 2018 willen we het onderzoek uit laten voeren in mimimaal 40 kantoorpanden.
En daar hebben we uw hulp bij nodig!

Wij zoeken naar kantoorpanden waar op twee werkplekken metingen kunnen worden uitgevoerd: één meting bij een situatie “clean desk” en één meting waarbij er géén sprake is van “clean desk”. Daarnaast moeten de aan te leveren panden beschikken over mechanische ventilatie.
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Algemene rondgang door het gebouw
2. Een meetpunt vaststellen door middel van visuele inspectie
3. Bepaling van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de CO2-concentratie over een periode van minimaal 6 uur (loggen)
4. Bepaling van de stofconcentratie (PM 2.5, PM 10) over een periode van maximaal 2 uur (loggen)
5. Bepaling van de microbiologische kwaliteit (1x omgevingslucht en 1x buitenlucht)

Kent u dergelijke panden en draagt u graag bij aan de verdere professionalisering van het schoonmaakvak en aan de verbetering van het milieu van de werkplek, neemt u dan contact met ons op!

Van alle onderzochte werkplekken wordt een specifiek rapport gemaakt.
Dat rapport wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de gebouweigenaar/-beheerder en aan het bedrijf dat het pand heeft aangedragen (bijvoorbeeld: schoonmaakleverancier of intermediair).
Het rapport kan als managementinformatie dienen voor het schoonmaakbedrijf, de gebouweigenaar etc.

Graag willen we daar nog op aanvullen dat hier geen kosten aan verbonden zijn. Als u dus als schoonmaakbedrijf, adviseur, leverancier of in welke professionele hoedanigheid dan ook betrokken bent bij een kantoorpand dat aan de eisen voldoet en u meldt dat pand/die panden aan, dan krijgt u daarvoor kosteloos inzicht in de “gezondheid” van de werkplek (met een rapport per pand) èn een rapport waarin alle onderzochte panden anoniem met elkaar worden vergeleken; een benchmark.

Voldoende redenen dus om uw panden door te geven!

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Deel dit nieuwsbericht