Meldpunt meten schoonmaakkwaliteit

VSR-KMS is een meetsystematiek die is vastgelegd in een nationale norm van het Normalisatieinstituut; de NEN 2075. VSR-KMS is een transparant, reproduceerbaar en onafhankelijk systeem dat wetenschappelijk is onderbouwd. Het kwaliteitsmeetsysteem stelt de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vast.

VSR-KMS toonaangevend systeem

VSR-KMS is het toonaangevende systeem voor het meten van schoonmaakkwaliteit dat breed in de markt wordt toegepast door opdrachtgevers, schoonmaakbedrijven en schoonmaakadviseurs/intermediairs.

Melden van problemen rondom het meten van schoonmaakkwaliteit en het gebruik van de resultaten

Desondanks kunnen er vragen over de toepassing van VSR-KMS zijn of zijn er problemen geconsteerd bij de toepassing van het kwaliteitsmeetsysteem. Daarom heeft VSR een digitaal meldpunt ingesteld voor het melden van problemen rondom het meten van schoonmaakkwaliteit en het gebruik van de resultaten. Denk aan toepassing van het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) en VSR-DKS maar ook aan contractafspraken over keuring en herkeuring en het kennisniveau van inspecteurs en controleurs. Ook vragen en opmerkingen over andere kwaliteitsmeetsystemen kunnen worden gemeld.

Heeft u een vraag of een opmerking of signaleert u een probleem in de markt met betrekking tot de schoonmaakkwaliteitsmetingen, schroom niet en meld het via dit meldpunt!

Vertrouwelijk en anoniem

Uw melding wordt door VSR vertrouwelijk behandeld. Wilt u dat de melding anoniem wordt behandeld, dan is dat ook mogelijk. Er worden dan geen contactgegevens achter gelaten.

Klachten oplossen, verbeteringen doorvoeren en trends signaleren

Het Meldpunt dient om klachten over VSR-KMS op te lossen, verbeteringen aan VSR-KMS door te voeren en zo mogelijk trends in de markt te signaleren en onregelmatigheden rondom kwaliteitsmeetsystemen in de schoonmaakbranche aan de kaak te stellen.

Waar is het Meldpunt te vinden?

Het Meldpunt is hier te vinden op de website van VSR.

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht