Hoe beïnvloeden inrichtingstrends gebouwinventarisatie?

Dinsdag 6 maart 2018 organiseerden VSR en SSK weer de jaarlijkse Controleurs-/Inspecteursdag, in Postiljon Hotel Utrecht in Bunnik. Als altijd was de opkomst groot. Want waar je als controleur of inspecteur in de dagelijkse praktijk vaak de enige bent met gedetailleerde VSR-KMS-kennis, ontmoet je hier enkel gelijkgestemden. En dat nodigt uit tot discussies en gesprekken over het inventariseren en controleren van gebouwen.

Helemaal wanneer Freek Veneman bestuurslid van VSR en deskundige op het gebied van VSR-KMS, nog wat olie op het vuur gooit en foto’s laat zien van situaties die niet eenduidig zijn. Zoals een vloer waar tapijt en laminaat op elkaar aansluiten mét een opstaande zijkant. Zien we hier 1 vloer met rand en richel; 2 vloeren met rand en richel; of 3 vloeren? Veneman: ‘Elk antwoord is goed, maar je moet wel consequent zijn.’ En dat bleek de rode draad vandaag.

Moderne kantoorinrichting verandert gebouwinventarisatie
VSR koos dit onderwerp omdat kantoren de laatste jaren anders worden ingericht. Trends in materialen en kantoorinrichting hebben gevolgen voor de schoonmaak en dus ook voor het meten van de afgesproken schoonmaakkwaliteit. Ten behoeve van een meting volgens het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS), moet daarvoor eerst het gebouw worden geïnventariseerd.
En daar kunnen in nieuwe gebouwen met kantoortuinen, ander materiaalgebruik en moderne inrichting, verschillen bij de inventarisatie ontstaan. Een muur is niet altijd meer 1 muur. En dat een kraan óp de wastafel is bevestigd, is ook niet meer vanzelfsprekend.
Steeds vaker komen onze kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs daardoor tot verschillende observaties wanneer zij ten behoeve van het meten van de schoonmaakkwaliteit een gebouw inventariseren en/of controleren. Oók in eenzelfde gebouw met gelijk schoonmaakprogramma. Bij VSR rees daarom de vraag: Kijken we nog wel op dezelfde manier naar een gebouw?

1 balustrade; of 6 glaspanelen?
Veneman gaf meer voorbeelden. Zoals een wastafel, met een kraan uit de muur; is de kraan een apart onderdeel? Of is het een kraan, uitloop en wastafel? De uitsmijter was een foto van een 1 lockerkast met 35 deurtjes verdeeld over 7 segmenten. Hoe neem je dit op in je inventarisatie? Een kwestie van interpretatie. De zaal mengde zich met ieder voorbeeld actiever in de discussie.

Tips bij schoonmaakinventarisatie:

  • Houd rekening met hoe belangrijk een onderdeel in de totale inventarisatie wordt. Tel je in plaats van 1 kast; 35 deurtjes, dan weegt de reiniging van die kast bij de controle opeens heel zwaar. Terwijl bijvoorbeeld goede vloerreiniging belangrijker is voor de hygiëne.
  • Is de controleur niet dezelfde als degene die heeft geïnventariseerd, zorg dan voor communicatie over de inventarisatiekeuzes. Zodat de controleur hetzelfde meet als wat is geïnventariseerd (consequent zijn).
  • Leg het vast.

Leren van elkaar
Traditiegetrouw dienden controleurs en inspecteurs vragen in, die in het tweede deel van de middag in de workshops werden behandeld. Zoals: Onder welke categorie vallen laboratoriumruimtes? En: Van wie zijn de inventarisatiegegevens? Van de opdrachtgever, of van de metende partij? (En heb je er later dan wel toegang toe?) Collega’s leerden, en hielpen elkaar verder. Zij vonden elkaar in onderwerpen als SE’s, MAF-waardes en AQL’s. En dat allemaal zodat zij VSR-KMS nog beter kunnen toepassen. Én kunnen zorgen voor schone en gezonde gebouwen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS? Of werkt u al in de schoonmaak en wilt u zich ontwikkelen tot controleur/inspecteur? Neem dan contact op met VSR.

Deel dit nieuwsbericht