Gratis onderzoek naar de gezondheid van de werkplek

Uit onderzoek blijkt dat een opgeruimd bureau een positief effect heeft op de gezondheid van de werkplek en dat bedrijven en medewerkers een gezond binnenklimaat dus deels zelf kunnen beïnvloeden. Ook dit jaar wil VSR onderzoek uit laten voeren naar het binnenklimaat in mimimaal 40 kantoorpanden.

Uit onderzoek blijkt dat een opgeruimd bureau een positief effect heeft op de gezondheid van de werkplek en dat bedrijven en medewerkers een gezond binnenklimaat dus deels zelf kunnen beïnvloeden. Ook dit jaar wil VSR onderzoek uit laten voeren naar het binnenklimaat in mimimaal 40 kantoorpanden.

Wij zijn hiervoor op zoek naar kantoorpanden waar op twee werkplekken metingen kunnen worden uitgevoerd: één meting bij een situatie “clean desk” en één meting waarbij er géén sprake is van “clean desk”. Daarnaast moeten de aan te leveren panden beschikken over mechanische ventilatie.

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen

  1. Algemene rondgang door het gebouw
  2. Een meetpunt vaststellen door middel van visuele inspectie
  3. Bepaling van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de CO2-concentratie over een periode van minimaal 6 uur (loggen)
  4. Bepaling van de stofconcentratie (PM 2.5, PM 10) over een periode van maximaal 2 uur (loggen)
  5. Bepaling van de microbiologische kwaliteit (1x omgevingslucht en 1x buitenlucht)

Kent u dergelijke panden en draagt u graag bij aan de verdere professionalisering van het schoonmaakvak en aan de verbetering van het milieu van de werkplek, neemt u dan met het VSR-bureau contact op!

Van alle onderzochte werkplekken wordt een specifiek rapport gemaakt.
Dat rapport wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de gebouweigenaar/-beheerder en aan het bedrijf dat het pand heeft aangedragen (bijvoorbeeld: schoonmaakleverancier of intermediair).
Het rapport kan als managementinformatie dienen voor het schoonmaakbedrijf, de gebouweigenaar etc.

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht