Brochure over inrichtingstrends en gebouwinventarisatie volgens VSR-KMS

Dinsdag 6 maart 2018 organiseerden VSR en SSK weer de jaarlijkse Controleurs-/Inspecteursdag. Dit keer werd aan de hand van concrete inventarisaties van een kantoorgebouw aangegeven dat die worden beïnvloed door trends in materialen en kantoorinrichting.

In nieuwe gebouwen met kantoortuinen, ander materiaalgebruik en moderne inrichting, kunnen verschillen bij de inventarisatie ontstaan. Een muur is niet altijd meer 1 muur. En dat een kraan óp de wastafel is bevestigd, is ook niet meer vanzelfsprekend.
Steeds vaker komen onze kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs daardoor tot verschillende observaties wanneer zij ten behoeve van het meten van de schoonmaakkwaliteit een gebouw inventariseren en/of controleren. Oók in eenzelfde gebouw met gelijk schoonmaakprogramma. Bij VSR rees daarom de vraag: Kijken we nog wel op dezelfde manier naar een gebouw?
Om daarvoor handvatten te bieden, heeft VSR een brochure uitgebracht waarin foto’s van een aantal specifieke situaties zijn opgenomen waarbij is vermeld hoe die het beste geïnventariseerd kunnen worden.

De digitale versie van de brochure vindt u hier.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS? Of werkt u al in de schoonmaak en wilt u zich ontwikkelen tot controleur/inspecteur? Neem dan contact op met VSR.

Deel dit nieuwsbericht