VSR - DKS

Wat is schoon? Een simpele vraag, die echter lastig te beantwoorden is.
Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend. In de schoonmaakdienstverlening is daarom behoefte aan een kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit is vervangen door een objectieve beoordeling.

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft destijds als haar eerste doelstelling gekozen het ontwikkelen van een objectief meetsysteem. Dit VSR Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is nu reeds een aantal jaren ingeburgerd in het schoonmaakonderhoud.

Naast VSR-KMS is er een dagelijks controle systeem (VSR-DKS) ontwikkeld om de kwaliteit van het schoonmaakproces te bewaken. Het is een steekproefcontrole die snel en eenvoudig uitgevoerd kan worden door de object-/ projectleiding voor een directe resultaatmeting. Het doel van het DKS is: inzicht verschaffen in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden.

De VSR-KMS cursussen worden op verzoek van VSR door de Stichting Schoonmaakkwaliteit verzorgd en uitgevoerd door SVS.

 

Zoeken